Wycieczki do Tybetu

Wycieczki indywidualne do Tybetu

Wycieczka indywidualna jest możliwa w dowolnym terminie i dowolnie wybraną trasą. W trakcie jednej wyprawy można także połączyć kilka krajów, np. Chiny i Tybet z dalszym przejazdem drogą lądową do Nepalu. Można także rozpocząć wycieczkę w Tybecie, a zakończyć w Chinach lub w Hongkongu. Możliwości jest naprawdę wiele. Poniżej nasze propozycje. Możemy także przygotować dowolną inną wybraną przez Państwa trasę - wystarczy przysłać nam swoje zapytanie - zapraszamy!

LHA Pekin - Lhasa (4.064 km) 6 dni od 749 €
LHANPL Pekin - Lhasa - Gyangtze - Shigatze - Zhongmu - Kodari (Friendship Bridge) - granica z Nepalem (4.890 km) 9 dni od 1.850 €

Wycieczka do Tybetu z polskim pilotem

Termin naszej grupowej wycieczki do Tybetu z polskim pilotem będzie dostępny już wkrótce. Wyprawę planujemy wstępnie na przełomie maja i czerwca 2018. Szacunkowy koszt wyprawy wyniesie 2.950 euro od osoby już za całośc włącznie z przelotami z/do Warszawy, opieką polskiego pilota, noclegami, intensywnym programem zwiedzania, transferami, zezwoleniem na wjazd oraz wizą do Chin. Zapraszamy!

Zapisz się na wycieczkę

Zakup biletu kolejowego do Tybetu

Zakup samego biletu (bez rezerwacji noclegów w Tybecie i zorganizowanej wycieczki) jest niemożliwy. Aby otrzymać zezwolenie na wjazd do Tybetu władze Chin nakazują wykupić cały pakiet wycieczkowy. Poniższą cenę biletu Pekin - Lhasa prezentujemy zatem wyłącznie w celach orientacyjnych.

PEKIN - LHASA / TYBET

pociąg rozkład jazdy hard seat hard sleeper soft sleeper
T27 codz. 1/21:30 – 3/18:30 160 € 195 € 275 €

Rabaty

Wszystkie ceny podane są w EUR i obowiązują przez cały rok w jedną stronę od osoby. W każdą cenę wliczona jest rezerwacja miejsca (tzw. miejscówka). Wszystkie godziny odjazdu i przyjazdu zostały podane w czasie lokalnym. Możliwe są zmiany rozkładu jazdy i cen biletów ze strony kolei.

hard seat = miejsce siedzące 2 klasy
hard sleeper = wagon sypialny, "otwarty" przedział 6-osobowy
soft sleeper = wagon sypialny, zamykany przedział 4-osobowy

Zezwolenie na wjazd do Tybetu

Tybet jest autonomicznym regionem i założoną w 1965 roku jednostką admini­stracyjną Chin. Wjazd do Tybetu jest możliwy po uzyskaniu wizy chińskiej oraz (dodatkowo) specjalnego zezwolenia, wydawanego przez władze chińskie po sprawdzeniu i wykupieniu zorganizowanej wycieczki, w tym zakwaterowa­nia i transportu oraz usług lokalnego przewodnika. Możemy zaoferować Pań­stwu wycieczkę do Tybetu wykupując jednocześnie wspomniane zezwolenie.

Poniżej prezentujemy naszą propozycję wycieczki pociągiem z Pekinu do Lhasy i następnie kilkudniowej wyprawy aż do granicy z Nepalem - oferta otwiera się w dokumencie PDF po kliknięciu na kod wycieczki.

LHANPL Pekin - Lhasa - Gyangtze - Shigatze - Zhongmu - Kodari (Friendship Bridge) - granica z Nepalem (4.890 km) 9 dni od 1.510 €

Przed podróżą do Tybetu należy wziąć pod uwagę, że jest to słabo rozwinięty gospodarczo obszar, gdzie dostrzegalny jest także brak nowoczesnej edukacji. Liczba lokalnych angielskojęzycznych przewodników jest zatem ograniczona. Nasi przewodnicy i kierowcy są zawsze Tybetańczykami, którzy są profesjo­nalnie przeszkoleni i najlepiej znają lokalne warunki.

Charakterystyczna dla sytuacji w Tybecie jest również słaba lub brakująca infrastruktura turystyczna oraz brak obiektów noclegowych wysokiej kategorii. Należy przyjąć, że 3* hotel w Tybecie nie jest odpowiednikiem 3* hotelu w Polsce. Przeciwnie, należy raczej oczekiwać skromnych warunków w kwate­rach i hotelach.

W wypadku wycieczki do Tybetu, zwłaszcza w wypadku transportu do granicy z Nepa­lem lub do innych odległych rejonów Tybetu, chińskie władze muszą wydać specjalne dokumenty. Lokalni przewodnicy muszą w tym celu spełnić liczne warunki, a cała procedura jest bardzo czasochłonna i kosztowna. Ze względu na trudne przygotowania do podróży, skomplikowaną logistykę i wysokie koszty transportu podróż do Tybetu jest stosunkowo droga. Przykła­dowo odległość z Lhasy do granicy z Nepalem wynosi 1.800 km. Koszty trans­portu grają tutaj zatem istotną rolę.

W cenie naszych wycieczek do Tybetu oprócz wspomnianego zezwolenia i kosztów transportu wli­czone są między innymi lekarstwa, wyposażenie tleno­we i butelka wody dzien­nie. Nasi przewodnicy czuwają nad dobrym samopo­czuciem turystów zagra­nicznych, którzy nie są przyzwyczajeni do alpejskiego klimatu.

Zapraszamy!

 


<- Powrót